WW-premies herzien; wat staat mij als werkgever in januari 2020 te verwachten?De oproepovereenkomst op de schop; wat verandert er voor jou?De AVG; wat doen we ermee? En wat dienen we juist te doen?Our Customer Journey

WW-premies herzien; wat staat mij als werkgever in januari 2020 te verwachten?De oproepovereenkomst op de schop; wat verandert er voor jou?De AVG; wat doen we ermee? En wat dienen we juist te doen?Our Customer Journey

06/11

De oproepovereenkomst op de schop; wat verandert er voor jou?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Hierna: WAB) zorgt per 1-1-2020 voor nieuwe regels inzake de oproepovereenkomst. Werkgevers die met oproepkrachten werken, moeten voor komend jaar extra rekening houden met het volgende: Heeft een oproepkracht sneller recht op een vast dienstverband? Het antwoord op deze vraag is: ja! Zodra de WAB per 1 januari 2020 ingaat,…
Lees meer
30/10

De AVG; wat doen we ermee? En wat dienen we juist te doen?

Rechtmatige verwerkingen Op grond van de AVG kan het verwerken van persoonsgegevens zijn toegestaan als daartoe een wettelijke plicht bestaat, of als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Dit wordt namelijk gezien als een wettelijke grondslag. Maar ook dan mogen nooit meer gegevens verwerkt worden, of langer bewaard worden dan strikt…
Lees meer
29/10

Our Customer Journey

Wanneer wij gesprekken voeren met onze klanten over een recruitment traject, krijgen wij negen van de tien keer de vraag: “Hoe doen jullie dat dan? Hoe vinden jullie die geschikte kandidaat?” Nou, wij investeren er vooral heel veel tijd in. Natuurlijk hebben wij veel kanalen waar we gebruik van maken en korte lijntjes met instanties…
Lees meer