Categorie archieven: Geen categorie

10/07

Re-integratieverplichting werkgever en werknemer; waar dien je op te letten?

Re-integratie is het terug(bege)leiden van een arbeidsongeschikte werknemer naar het werk. Dit kan het eigen werk van de werknemer zijn, maar bijvoorbeeld ook ander passend werk bij de eigen of een andere werkgever. Het is de plicht van de werkgever om een zieke werknemer te re-integreren, de werknemer heeft een belangrijke meewerkverplichting.[1] Indien een werknemer…
Lees meer
03/07

Zieke werknemer, wat zijn de rechten en verplichtingen conform de ziektewet?

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever verplicht is ten minste 70% van het loon van de werknemer tijdens de eerste 2 jaar van ziekte (104 weken) door te betalen.[1] Bekend is dat veel cao’s en arbeidsvoorwaarden van deze doorbetalingsregels afwijken en gedurende de ziekte van de werknemer in het eerste ziektejaar 100% loondoorbetaling voorschrijven.[2]…
Lees meer
26/06

(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden, kan dat zomaar?

Voordat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, zal er overleg gevoerd worden over de arbeidsvoorwaarden.[1] Als hierover overeenstemming wordt bereikt, wordt de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk gesloten. Na verloop van tijd kunnen er zich veranderende omstandigheden binnen de arbeidsrelatie voordoen,[2] of er is sprake van een (onvoorziene) wetswijziging,[3] wat ertoe leidt dat een werkgever de overeengekomen voorwaarden wil…
Lees meer
19/06

Is mijn ontslag wel terecht?

Zoals vorige week aangegeven, deze week meer over de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Opzegverboden en uitzonderingen hierop Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen indien er sprake is van een opzegverbod[1], voorbeelden: Gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, welke ziekte nog geen 2 jaar heeft…
Lees meer