Categorie archieven: Geen categorie

15/05

Wanneer spreek je over ‘reguliere’ werktijden?

De arbeidstijdenwet (hierna: Arbowet) is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van werknemers zoveel mogelijk worden gewaarborgd.[1] Werknemers van 18 jaar en ouder Arbeidsuren: Maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week werken.[2] Rustperiode: in elke aaneengesloten periode van 24 uur, bedraagt de onafgebroken rusttijd…
Lees meer
09/05

Goed werkgever- en werknemerschap; wat is dat nu eigenlijk?

Elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de begrippen ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’.[1] Kapstokartikel Goed werkgever- en werknemerschap komen op verschillende momenten en in verschillende vormen terug in een arbeidsverhouding. Echter het blijven open normen waardoor de gedraging grotendeels ter afweging in de handen van de rechter ligt. De uitkomst van een beoordeling…
Lees meer
01/05

De vakantieperiode komt eraan; kun je zomaar verlof opnemen?

Indien er in loondienst wordt gewerkt zijn vakantiedagen verdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor deze 2 soorten vakantiedagen gelden verschillende regels: Wettelijke vakantiedagen Ieder jaar heb je als werknemer recht op minimaal 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werk je bijvoorbeeld 40 uur per week? Dan heb je recht op 160 uur verlof…
Lees meer
25/04

Ontslag op staande voet? Lees hier alle ins and outs:

Er is sprake van ontslag op staande voet indien de arbeidsovereenkomst eenzijdig wordt beëindigd vanwege een dringende reden.[1] Denk hierbij aan strafbare zaken, zoals; mishandeling, diefstal, bedrog of ernstige onbekwaamheid van de werknemer. Voor een werknemer heeft een ontslag op staande voet ernstig ingrijpende gevolgen. Niet alleen werk en inkomen komen te vervallen, eveneens zal…
Lees meer