Zijn je medewerkers nog tevreden?

Medewerker tevredenheidsonderzoeken

Spoor 3 HRM ondersteunt ondernemers op het gebied van personeelszaken, in de breedste zin van het woord. We zijn niet alleen in te schakelen als HR-vraagbaak, maar wij zetten onze professionals ook in om tijdelijke HR-projecten voor jouw organisatie uit te voeren. Zo ook bij  medewerker tevredenheid onderzoeken.

Een medewerker tevredenheidsonderzoek, ook wel MTO genoemd, is een hulpmiddel dat vaak ingezet wordt om de werkbeleving en de tevredenheid van de medewerkers te meten. Door deze gegevens goed te inventariseren, kunnen er met de uitkomsten op gerichte wijze verbeteringen aangebracht worden binnen de organisatie. Binnen een bedrijf zijn de medewerkers het állerbelangrijkste: zij zijn immers de motor van je bedrijf. Des te belangrijker is het, dat jij als werkgever goed luistert naar de belangen van je medewerkers en inspeelt op hun behoeftes. Dit doe je gemakkelijk door een medewerker tevredenheidsonderzoek uit te voeren. We helpen je hier graag bij.

Hoe gaan we te werk?

Inventarisatie

Allereerst komen we bij jouw organisatie langs om een kosteloze inventarisatie uit te voeren. Wat zijn vermoedelijke knelpunten? Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? Waar wil jij je als ondernemer op focussen: welke thema’s vind je belangrijk? Wat is het uiteindelijke doel van de organisatie voor het uitvoeren van het MTO?

Opstellen vragenlijst

Wanneer we alle benodigde informatie helder ingewonnen hebben, starten we met het opstellen van een vragenlijst. Deze vragenlijst is gepersonaliseerd naar de besproken behoeftes van de ondernemer. We baseren de vragenlijst op de 4 A’s methodiek in het HR: Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsomstandigheden. Hierdoor kunnen we een duidelijk beeld krijgen over waar het erg goed gaat in de organisatie en waar het aan schort.

Voeren van de gesprekken

We zullen vervolgens in overleg met de organisatie de gesprekken plannen en de gesprekken met de medewerkers voeren. Met de ingewonnen informatie gaan we uiterst discreet om.

Uitkomsten berekenen en analyseren

Als alle gesprekken gevoerd zijn, gaan we starten met het uitwerken van de resultaten. We berekenen de gemiddeldes van de vragen per thema (A) en analyseren deze uitkomsten. Met de uitkomsten en aanvullende gegevens van de medewerkers stellen we het uitkomsten rapport op.

Opstellen van een adviesrapport met implementatieplan

De bevindingen en uitkomsten lichten we toe in het adviesrapport. We vertellen wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en wat er speelt onder de medewerkers. Dit nogmaals, uiterst discreet. Naast het vermelden van de uitkomsten, stellen we ook een implementatieplan op. Hierbij adviseren we jou als ondernemer met concrete uitvoerbare oplossingen voor bepaalde knelpunten die naar voren zijn gekomen.

Bespreken bevindingen

In een eindgesprek bespreken we het adviesrapport en het implementatieplan. We bespreken de resultaten met jou als werkgever in een open gesprek.

Ondersteunen implementatie nieuwe verbeteringen

We bieden als laatste de mogelijkheid om het implementatieplan ook uit te voeren. Onze professionals zullen de benodigde projecten verder uitrollen en implementeren in de organisatie, waardoor verbeteringen snel doorgevoerd worden.

Onze dienstverlening is erop ingericht dat je alleen betaalt voor hetgeen wat je bij ons afneemt. In een persoonlijk gesprek stemmen we graag de mogelijkheden met je af. Vraag hier je offerte of kosteloze inventarisatie aan!