Hulp nodig met verzuim?

Ziekteverzuim en casemanagement

Casemanagement

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om zieke medewerkers en hun werkgever door een ziekte proces te loodsen. Geen enkel ziektegeval is hetzelfde en toch dienen we elk ziektegeval door deze “one size fits all” wet heen te loodsen. In deze wet staan de rechten en plichten van de zieke medewerker én die van de werkgever beschreven. Maar wat als je de inhoud van deze wet niet kent? Spoor 3 HRM heeft deze kennis wél in huis en beschikt over een eigen Casemanager Verzuim.  De Casemanager Verzuim fungeert als verzuim regisseur en zorgt er voor dat alle betrokken partijen hun rechten en plichten nakomen en dat de gang naar de juiste instanties gevonden wordt.

Verzuimdossier

De basis van een goede begeleiding van een Casemanager Verzuim is er voor te zorgen dat het verzuimdossier op orde is. In dit dossier worden alle ondernomen acties bijgehouden en alle gemaakte afspraken vastgelegd. Dit alles dient er natuurlijk voor om de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit dossier vormt de basis voor de toekenning van de WIA uitkering en beeindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte. Natuurlijk duren niet alle ziektegevallen twee jaar. Maar te laat je verzuimdossier op orde brengen kan je duur te komen staan. Een verzuimdossier dat niet op orde is kan er toe leiden dat een ontslag na twee jaar niet goedgekeurd wordt door het UWV. De zieke medewerker dient dan nóg een jaar in dienst te blijven om de reintegratieactiviteiten voort te zetten.

Tijdelijke versterking bij hoog verzuim

Onze Casemanager Verzuim is in te zetten voor doorlopende ziektegevallen wanneer een werkgever geen eigen casemanager heeft of niet samenwerkt met een arbodienst. Ook is er de mogelijkheid om bij hoog verzuim gebruik te maken van tijdelijke extra capaciteit. Wij zetten onze casemanager verzuim graag in voor je tijdelijke extra capaciteit vraagstukken.

Spoor twee re-integratie

Na 1 jaar ziekte ben je als werknemer en werkgever ook verplicht de mogelijkheden te onderzoeken van reïntegratie buiten de eigen werkgever. Dit wordt reïntegratie tweede spoor genoemd. Spoor 3 HRM biedt ook deze trajecten aan waarbij we samen met de werkgever en de zieke medewerker alle mogelijke scenario’s gaan onderzoeken.  Lees hier verder

Voorkomen blijft altijd effectiever dan genezen

Daarnaast houden onze specialisten zich pro-actief bezig met vitaliteitsmanagement om ziekteverzuim terug te dringen. Er wordt een beleid geschreven, advies uitgebracht en we zorgen voor een gedegen uitrol van de te nemen stappen. Een doelgerichte en adequate aanpak geeft snel resultaat!

Meer weten?

Heb je interesse en wil je meer informatie over wat we voor jouw organisatie kunnen doen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.