Categorie archieven: Geen categorie

24/07

Social media op de werkvloer, vraagstukken die zowel werkgever als werknemer raken.

Social media maakt in toenemende mate onderdeel uit van iedere onderneming. Daarnaast maakt iedere werknemer massaal gebruik van LinkedIn of Facebook. Is het een voordeel/must dat werk gerelateerde zaken en/of gebeurtenissen op social media aan bod komen? Social media en arbeidsrecht Social media bieden ondernemers veel kansen als ze op de juiste wijze worden toegepast.…
Lees meer
18/07

Scholing en studiekosten, heb ik daar recht op?

In de wet is expliciet opgenomen dat werknemers recht hebben op scholing.[1] De werkgever kan met een werknemer middels een studiekostenbeding afspraken maken over de kosten die met de scholing zijn gemoeid. Wettelijk recht op scholing[2] Zoals hierboven reeds aangehaald volgt uit de wet dat een werkgever verplicht is zijn werknemers scholing aan te bieden.…
Lees meer
10/07

Re-integratieverplichting werkgever en werknemer; waar dien je op te letten?

Re-integratie is het terug(bege)leiden van een arbeidsongeschikte werknemer naar het werk. Dit kan het eigen werk van de werknemer zijn, maar bijvoorbeeld ook ander passend werk bij de eigen of een andere werkgever. Het is de plicht van de werkgever om een zieke werknemer te re-integreren, de werknemer heeft een belangrijke meewerkverplichting.[1] Indien een werknemer…
Lees meer
03/07

Zieke werknemer, wat zijn de rechten en verplichtingen conform de ziektewet?

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever verplicht is ten minste 70% van het loon van de werknemer tijdens de eerste 2 jaar van ziekte (104 weken) door te betalen.[1] Bekend is dat veel cao’s en arbeidsvoorwaarden van deze doorbetalingsregels afwijken en gedurende de ziekte van de werknemer in het eerste ziektejaar 100% loondoorbetaling voorschrijven.[2]…
Lees meer