Aanstaande ouders opgelet! Het verschil tussen kraamverlof en geboorteverlof uitgelegd.

De Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel van extra geboorteverlof invoeren, De WIEG. Per 1 januari 2019 hebben de medewerkers geen recht meer op kraamverlof, maar dan hebben de medewerkers recht op geboorteverlof. Hiermee kunnen medewerkers langer verlof opnemen wanneer hun partner is bevallen. Hoelang het verlof duurt, is afhankelijk van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. Wanneer de medewerker fulltime werkt, mag hij 5 dagen verlof opnemen. Dus elke medewerker die meer dan twee dagen in de week werkt, gaat er per 2019 op vooruit. Wanneer de medewerker geboorteverlof opneemt, is de werkgever verplicht om het volledige loon door te betalen.

Inwerkingtreding

Het geboorteverlof zal hoogstwaarschijnlijk 1 januari ingaan. Met andere woorden, de werkgevers moeten er volgend jaar, per 1 januari 2019, al rekening mee houden dat medewerkers geboorteverlof kunnen opnemen. Wanneer een partner van de medewerker op 1 januari bevalt, heeft de medewerker al recht op geboorteverlof. Wanneer een partner van de medewerker op 31 december 2018 bevalt, kan de medewerker alleen kraamverlof opnemen.

Sommige organisaties vallen onder een CAO of hebben zelf een regeling, dan kan het zijn dat de medewerker pas recht heeft op geboorteverlof na het verlopen van deze CAO/regeling of na uiterlijk 1 juli 2019. Deze medewerkers hebben dan nog wel recht op kraamverlof.

Aanvullend geboorteverlof

Medewerkers krijgen vanaf 1 juli 2020 ook recht op het aanvullend geboorteverlof. Dit krijgen zij bovenop het geboorteverlof. Hoelang dit verlof duurt, is afhankelijk van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en dat maal vijf. Wanneer een medewerker fulltime in dienst is, kan hij nadat zijn partner is gevallen, geboorteverlof en aanvullende geboorteverlof opnemen en dat is in totaal zes weken. Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door middel van een uitkering van het UWV. De hoogte van deze uitkering is 70 procent van het dagloon van de medewerker.

Verlof voor adoptie en pleegzorg

De wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof zorgt er per 1 januari 2019 tevens voor dat het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid naar zes weken. Op dit moment is dit verlof vier weken.