Plan een afspraak

De transitievergoeding duidelijk en uitgebreid uitgelegd; ga er maar even voor zitten!

Barrie Spoorenberg Baanbegeleider en eigenaar Spoor 3 HRM

Zoals we al eerder in onze inhoudelijke artikelen hebben aangehaald; gaat er een hoop veranderen per 1-1-2020. Onder meer gaat de Transitievergoeding op de schop.

Vanaf 1-1-2020 heeft namelijk iedereen vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag.

De berekening van deze vergoeding zal als volgt gaan:

  • Men krijgt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de volgende formule:

(Bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) * (1/3 bruto maandsalaris/12)

Uiteraard wordt deze formule ook toepast op het moment de arbeidsovereenkomst in zijn geheel korter dan een jaar heeft geduurd.

Een aantal voorbeelden om bovenstaande tastbaarder te maken:

  • Duur arbeidsovereenkomst: 9 jaar en 5 dagen
    Maandsalaris: €3000,-

Bruto uurloon: €20,-

Eerst wordt het bruto uurloon berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 9*(1/3 van €3000) = €9.000,-

Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 5 dagen. Het totale salaris over de laatste 5 dagen is: 5*8(gewerkte uren) * €20 (bruto uurloon) = €800,-.

De berekening volgens de hierboven aangehaalde formule is: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / volledig maandsalaris) * (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

Oftewel: (€800/€3000) * (€1000/12) = €22,22.

Het totaal aan transitievergoeding is €9000 +€22,22 = €9022,22

  • Een werknemer wordt tijdens de proeftijd ontslagen. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 5 dagen geduurd. Het brutosalaris over deze 5 dagen is €800,-. Deze €800,- wordt beschouwd als het loon per maand.

De berekening is dan als volgt:

(€800/€800) * ((1/3*€800)/12) = 1*(€266.67/12) = €22,22

De werknemer krijgt met andere woorden €22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat hij in dienst was.

De verhoogde opbouw transitievergoeding gaan vervallen vanaf 1-1-2020

De opbouw wordt namelijk gelijk voor alle werknemers, ongeacht leeftijd en de duur van het dienstverband. De verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn komt te vervallen.

Afwijkingen in Cao mogelijk?

Het is mogelijk om in een cao vast te leggen dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dit is slechts mogelijk bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Deze vervangende voorziening hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel dient deze voorziening te bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen, of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding te bestaan.

Ziekte en transitievergoeding

Indien een werknemer ziek is voordat hij/zij wordt ontslagen, dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur. Daarnaast heeft het geen gevolgen voor de hoogte van het basis bruto maandsalaris. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt er gewoon uitgegaan van het normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.

Zijn er mogelijkheden om kosten voor scholing en outplacement af te trekken van de transitievergoeding?

Jazeker; deze mogelijkheid is er. Kosten van bijvoorbeeld scholing of outplacement kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Ook de kosten die een werkgever heeft tijdens een uitwerkperiode met vrijstelling van werk, kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten zijn namelijk gemaakt met het oog tot ontslag en in overleg met de werknemer.

Daarnaast kan een werkgever kosten die gemaakt zijn tijdens een arbeidsovereenkomst om bijvoorbeeld de inzetbaarheid van een werknemer te bevorderen, in mindering brengen op de transitievergoeding.

Er zijn altijd uitzonderingen; laat u dus goed informeren door een jurist op het moment u twijfelt.

Meer weten?

Wij sporen (😉) je aan om gewoon even contact met ons op te nemen.

Ontvang de laatste HR-ontwikkelingen

Geen titel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Graag een vrijblijvend gesprek of een afspraak maken?

Wij sporen (😉) je aan om ons dan gewoon even te bellen of te mailen. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

No worries, wij weten vanuit welke pagina jij je vraag stelt, dus deze komt altijd goed terecht.

Of gewoon benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.