Plan een afspraak

WW-premies herzien; wat staat mij als werkgever in januari 2020 te verwachten?

Barrie Spoorenberg Baanbegeleider en eigenaar Spoor 3 HRM

Het is belangrijk om als werkgever de huidige arbeidscontracten van je werknemers eens na te lopen om te bezien of je je werknemer wellicht beter een vast contract kunt geven in plaats van een flexibel contract.

Ik hoor je denken; een vast contract geven? Jazeker: als werkgever ga je namelijk een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna WAB)

In onze huidige systematiek bestaat de WW-premie uit een sectorafhankelijke premie en een uniforme WW-premie; wat meer dan 70 premiepercentages met zich meebrengt en vrij onoverzichtelijk is. In de WAB is geregeld dat deze premies worden afgeschaft en vervangen door een WW-premie ten gunste van het Algemene Werkloosheidsfonds ( met het hogere % wordt het werkloosheidsrisico van flexkrachten gefinancierd).

Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in 2020 een WW premie gelden die 5%-punten lager ligt dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; of oproepovereenkomst (deze maatregel moet het aanbieden van vaste en langdurige contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers).

De hoogte van de WW-premie is vanaf 2020 met andere woorden niet meer afgeleid van de sector en de risicogroep waarin de werkgever actief is, maar van de aard van het contract.

Wanneer geldt nu de lage WW premie vanaf 2020?

  • Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Voor alle arbeidsovereenkomsten die niet voldoen aan deze voorwaarden geldt de hogere WW-premie. Er zijn daarnaast nog een aantal bijzondere situaties waarin de werkgever altijd de lagere WW-premie mag toepassen:

  • Er is een arbeidsovereenkomst gesloten met een werknemer die jonger is dan 21 jaar en de overeengekomen arbeid bedraagt maximaal 12 uur per week;
  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg;

De werkgever is per 2020 op grond van de WAB verplicht om op de loonstrook aan te geven wat de aard van de arbeidsovereenkomst is (vast contract/oproepcontract/bepaalde tijd e.d.) en of deze overeenkomst schriftelijk is overeengekomen of niet.

Herziening van lage naar hoge WW premie

Er zijn nog een 2-tal situaties waarin een werkgever met terugwerkende kracht, zelf de lage WW-premie dient te herzien naar de hogere WW-premie.

  • De overeengekomen arbeidsovereenkomst wordt binnen 2 maanden na aanvang (ongeacht de reden) beëindigd;
  • De op kalenderjaarbasis verloonde uren is meer dan 30% hoger dan de contractueel overeengekomen uren;

Als werkgever doe je er dus verstandig aan om de aard van alle arbeidscontracten te inventariseren en waar nodig aan te passen, of te herzien. Deze tip geldt uiteraard ook indien je personeelsdiensten (zoals uitzendkrachten) hebt ondergebracht bij een partner die voor jou de personeelszaken behartigd. Ga dan vooral samen de contracten onder de loep nemen en in lijn brengen met de nieuwe wetgeving.

Meer weten?

Wij sporen (😉) je aan om gewoon even contact met ons op te nemen.

Ontvang de laatste HR-ontwikkelingen

Geen titel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Graag een vrijblijvend gesprek of een afspraak maken?

Wij sporen (😉) je aan om ons dan gewoon even te bellen of te mailen. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

No worries, wij weten vanuit welke pagina jij je vraag stelt, dus deze komt altijd goed terecht.

Of gewoon benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.