Wat staat er vandaag op het infobord?

21/08

Kan een opzegverbod in een later moment tijdens een ontslagprocedure worden aangehaald?

In beginsel mag een werkgever een werknemer niet zomaar ontslaan indien hij/zij ziek is. Dit is voor velen logisch, maar het blijkt wel weer dat het alsnog onduidelijkheid kan opleveren. De rechter hoeft in de regel geen rekening te houden met arbeidsongeschiktheid als deze arbeidsongeschiktheid pas gaat spelen nadat de werknemer het ontbindingsverzoek heeft ingediend,…
Lees meer
14/08

Afspiegeling, heeft dat betrekking op mijn arbeidsovereenkomst?

Indien er sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, geldt dat deze ontslagroute alleen via het UWV in gang kan worden gezet.[1] Afspiegelingsbeginsel Bij een reorganisatie speelt het afspiegelingsbeginsel een belangrijke rol. Op grond van dit beginsel wordt namelijk bepaald welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Een werkgever kan in het kader van…
Lees meer
07/08

Werkloos; wat komt er allemaal op me af?!

Dat het verliezen van een baan grote impact heeft op een werknemer vanwege emotionele en financiële gevolgen hoeft niet uitgelegd te worden. Met de werkloosheidswet (hierna: WW-uitkering) beoogt de overheid het wegvallen van inkomen gedurende een bepaalde tijd op te vangen.[1] Recht op een WW-uitkering is aanwezig indien de werknemer: Verzekerd is voor werkloosheid;[2] Ten…
Lees meer
31/07

Yes! Stagelopen! Wat komt hierbij kijken?

Het is feit dat veel jongeren stage lopen om praktijkervaring op te doen. Voor werkgevers is dit een handig hulpmiddel om te bekijken of iemand bij een bedrijf past en over de juiste vaardigheden beschikt. De stageovereenkomst De bedoeling van een stageovereenkomst is het de student in staat stellen om een stage te lopen ter…
Lees meer