Privacy; hoe ver gaat dit eigenlijk?De WAB? Wat betekent dat voor jou?Nevenwerkzaamheden; zijn deze toegestaan?Gelijke behandeling; dat is toch vanzelfsprekend?

23/10

Privacy; hoe ver gaat dit eigenlijk?

Dat privacy een breed begrip is; dat zal voor velen geen nieuw feit zijn. Het begrip heeft onder andere betrekking op de persoonlijke levenssfeer in onze woning, ons gezinsleven, onze lichamelijke integriteit, onze correspondentie (briefgeheim) en wat er zowel gebeurt met informatie over ons als persoon (persoonsgegevens).[1] Privacy in de arbeidsrelatie Het recht op privacy…
Lees meer
17/10

De WAB? Wat betekent dat voor jou?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is in aantocht per 1-1-2020 (hierna WAB). Deze wet is voornamelijk in het leven geroepen om vast personeel aantrekkelijker te maken.[1] Wat is dat de WAB? De WAB bevat een uitwerking van maatregelen die in het Regeerakkoord reeds waren aangekondigd. 3 jaar na invoering van de Wet Werk en Zekerheid…
Lees meer
09/10

Nevenwerkzaamheden; zijn deze toegestaan?

Het is een bekend verschijnsel dat werknemers 2 banen naast elkaar hebben. Vooral parttimers houden er soms een 2e of een 3e (bij)baan op na. Echter het komt ook voor dat een werknemer 2 fulltime banen naast elkaar in stand houdt. Zonder een duidelijk verbod staat het deze werknemer vrij nevenwerkzaamheden te verrichten, maar is…
Lees meer
02/10

Gelijke behandeling; dat is toch vanzelfsprekend?

Werkgevers mogen geen indirect of direct onderscheid maken op grond van de discriminatiegronden. In Nederland zorgen verschillende wetten ervoor dat er gelijke behandeling plaatsvindt op de werkvloer. In sommige gevallen kunnen werkgevers uitzonderingen maken op het verbod op ongelijke behandeling.[1] Verboden onderscheid Een werkgever mag geen onderscheid maken bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst, bij…
Lees meer