Plan een afspraak

Re-integratieverplichting werkgever en werknemer; waar dien je op te letten?

Barrie Spoorenberg Baanbegeleider en eigenaar Spoor 3 HRM

Re-integratie is het terug(bege)leiden van een arbeidsongeschikte werknemer naar het werk. Dit kan het eigen werk van de werknemer zijn, maar bijvoorbeeld ook ander passend werk bij de eigen of een andere werkgever.

Het is de plicht van de werkgever om een zieke werknemer te re-integreren, de werknemer heeft een belangrijke meewerkverplichting.[1]

Indien een werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt, kan de werkgever de loonbetaling aan de werknemer stopzetten.

De bedoeling van re-integratie:

  • Terugkeren van de werknemer in zijn/haar eigen functie (re-integratie 1e spoor)

Lukt dit niet binnen redelijke termijn?

  • Terugkeren van de werknemer in aangepaste vorm.[2]

Lukt dit niet?

  • De werknemer ander passende arbeid laten verrichten binnen het bedrijf van de werkgever.[3]

Mocht dit niet lukken dan is er nog een laatste optie:

  • Bij een ander bedrijf aan het werk gaan via re-integratie 2e

Re-integratie 2e spoor

Zoals net besproken kan een werknemer niet altijd re-integreren bij zijn/haar huidige werkgever (1e spoor traject), waardoor er gekeken moet worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever (2e spoor traject).

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en zal op zijn vroegst na de 8e week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet.[4]

Voor de meeste werkgevers is het niet eenvoudig om een zieke werknemer te herplaatsen en wordt er een re-integratiebureau ingezet om de zieke werknemer te herplaatsen.

Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van 2 jaar.[5]

[1] De werknemer moet meewerken aan redelijke voorschriften en maatregelen van de werkgever die zijn bedoeld om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. Dit betekend dat een werknemer:

  • Moet meewerken aan het opstellen van, evalueren en uitvoeren van het plan van aanpak bij het bepalen, vasthouden of wijzigen van de koers van de re-integratie;
  • In zijn eigen of ander, passend werk (gedeeltelijk) moet hervatten als de bedrijfsarts hem daartoe in staat acht.

[2] Bijvoorbeeld: minder uren dan normaal draaien, of weglaten van specifieke taken/verantwoordelijkheden.

[3] Onder passende arbeid wordt verstaan: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend. Aanvaarding door de werknemer is niet verlicht wanneer dat om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd.

[4] Als de werkgever in gebreke blijft, dan zal het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een sanctie opleggen.

[5] Prominente onderdelen van een 2e spoortraject vormen sollicitatiebegeleiding en jobhunting; ofwel het vinden van een passende baan.

Meer weten?

Wij sporen (😉) je aan om gewoon even contact met ons op te nemen.

Ontvang de laatste HR-ontwikkelingen

Geen titel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Graag een vrijblijvend gesprek of een afspraak maken?

Wij sporen (😉) je aan om ons dan gewoon even te bellen of te mailen. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

No worries, wij weten vanuit welke pagina jij je vraag stelt, dus deze komt altijd goed terecht.

Of gewoon benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.