De vakantieperiode komt eraan; kun je zomaar verlof opnemen?

Indien er in loondienst wordt gewerkt zijn vakantiedagen verdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor deze 2 soorten vakantiedagen gelden verschillende regels:

  1. Wettelijke vakantiedagen

Ieder jaar heb je als werknemer recht op minimaal 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie.
Werk je bijvoorbeeld 40 uur per week? Dan heb je recht op 160 uur verlof en dat zijn omgerekend 20 vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen die je dit jaar opbouwt zijn in 2020 nog 6 maanden geldig en dienen dus voor 1 juli 2020 te worden opgenomen.[1]

  1. Bovenwettelijke vakantiedagen

Het komt vaak voor dat je als werknemer recht hebt op extra vakantiedagen, bovenop de vastgestelde wettelijke dagen. Deze extra dagen worden voornamelijk afgesproken in een CAO, in een arbeidscontract of bedrijfsreglement. Deze dagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.[2]

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig en komen daarna te vervallen.[3]

Verlof aanvragen

Indien je van plan bent als werknemer verlof op te nemen; dan dien je hieromtrent schriftelijk toestemming te hebben van je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Als werkgever heb je 2 weken de tijd om de aanvraag goed te keuren of niet.[4]

Verlof weigeren

Het kan namelijk voorkomen dat een werkgever een vakantieaanvraag weigert. Dit mag alleen indien het bedrijf vanwege een verlof in grote problemen komen.[5]

Verlof intrekken

Ondanks het feit dat een werkgever een aangevraagd verlof heeft goedgekeurd, kan het voorkomen dat het verlof alsnog wordt ingetrokken. Dit mag alleen indien het bedrijf onverhoopt door het geboekte verlof in grote problemen komt.[6]

Verplicht vrij

Een werkgever kan een werknemer ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen; zoals de dag na hemelvaart.[7]

[1] Wettelijke verlofdagen mogen niet worden uitbetaald.

[2] Een werknemer die 40uur per week werkt en 25 vakantiedagen krijgt, conform zijn contract, heeft met andere woorden 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

[3] Alle bovenwettelijke verlofdagen die er in 2019 worden opgebouwd dienen binnen 5 jaar, dus voor eind 2024 te worden opgenomen. Er bestaat ook een optie om ze te laten uitbetalen.

[4] De 2 weken zijn zeer strikt. Indien een verlofaanvraag binnen 2 weken nog niet is beoordeeld, dan mag de werknemer gewoon op vakantie.

[5] Een weigering dient schriftelijk gemotiveerd te worden.

[6] Een werkgever draait op voor de kosten indien er al een vakantie is geboekt en er toch gewerkt moet worden.

[7] Dit moet zijn afgesproken per cao. Het aantal uren dat je normaal zou werken gaat dan af van je vakantiedagen. Een werkgever moet deze dagen ruim van te voren aangeven.