Nieuws

26/06

(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden, kan dat zomaar?

Voordat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, zal er overleg gevoerd worden over de arbeidsvoorwaarden.[1] Als hierover overeenstemming wordt bereikt, wordt de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk gesloten. Na verloop van tijd kunnen er zich veranderende omstandigheden binnen de arbeidsrelatie voordoen,[2] of er is sprake van een (onvoorziene) wetswijziging,[3] wat ertoe leidt dat een werkgever de overeengekomen voorwaarden wil…
Lees meer
25/06

Vakantieplanningen; the do’s en dont’s.

De kerstperiode en de zomervakantie zijn traditioneel periodes dat mensen minder met hun werk bezig zijn dan normaal. Ook voor ons zijn dat altijd rustigere periodes. Het is niet zo dat we niets te doen hebben! Het werktempo is alleen ‘normaal’. Alles duurt wat langer. Met name in de zomer merk je dat. Sollicitatieprocedures worden…
Lees meer
19/06

Is mijn ontslag wel terecht?

Zoals vorige week aangegeven, deze week meer over de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Opzegverboden en uitzonderingen hierop Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen indien er sprake is van een opzegverbod[1], voorbeelden: Gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, welke ziekte nog geen 2 jaar heeft…
Lees meer
12/06

Kun je een arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen?

Een werkgever en werknemer kunnen beiden een arbeidsovereenkomst door middel van opzegging doen eindigen.[1] Duidelijk en ondubbelzinnig Wellicht is het goed om naar de definitie van een opzegging te kijken om erachter te komen wat hier nu onder wordt verstaan. Conform de rechtspraak wordt met een opzegging bedoeld: een eenzijdige wilsverklaring die is gericht op…
Lees meer