Plan een afspraak

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Tessa van Vreede Baanbegeleider | Operationeel Manager

Vanaf 1 juli 2023 treden er diverse nieuwe regels in werking die van invloed zijn op werkgevers en werknemers. De meest ingrijpende wijziging is de Wet toekomst pensioenen, die een revolutie teweegbrengt in het pensioenstelsel. In dit artikel zullen we de belangrijkste veranderingen op het gebied van HR bespreken die vanaf 1 juli 2023 van kracht worden.

Een belangrijke wijziging is dat elke pensioenregeling onder de nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP) een premieregeling wordt. Deze verandering heeft tot doel het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Vanaf 1 juli zal er een overgangsperiode van start gaan waarin werknemers, werkgevers en pensioenuitvoerders gezamenlijk aan de slag moeten gaan om deze nieuwe regels te implementeren.

Een andere verandering heeft betrekking op re-integratie. Werkgevers en werknemers zullen voortaan verplicht worden om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak voor re-integratie.
Daarnaast zullen er wijzigingen zijn met betrekking tot AOW-gerechtigde werknemers. Vanaf 1 juli hebben zij slechts zes weken recht op loondoorbetaling bij ziekte. Deze termijn van zes weken geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod tijdens ziekte en het recht op een Ziektewet-uitkering.

Een belangrijke verandering die van invloed is op het salaris is de stijging van het wettelijk minimumloon met 3,13%. Vanaf 1 juli bedraagt het bruto minimumloon € 1.995 voor een fulltime werknemer van 21 jaar of ouder. Bovendien zullen ook de daglonen voor uitkeringen stijgen. Het is belangrijk voor werkgevers om deze wijzigingen door te voeren om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Een ander belangrijk aspect is de socialezekerheidswetgeving voor grensarbeiders. Als een grensarbeider tot 50% van zijn totale arbeidstijd thuis telewerkt en minimaal 50% van de totale arbeidstijd in zijn werkland doorbrengt, blijft de socialezekerheidswetgeving van het werkland van toepassing. Dit is een afspraak tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat er opnieuw een aanvraagtijdvak van STAP opent in juli. STAP is een subsidieregeling die aan het einde van het jaar wordt stopgezet. Voor het volgende tijdvak in september worden er nog enkele wijzigingen verwacht, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat wettelijke vakantiedagen van 2022 in principe komen te vervallen per 1 juli 2023. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van deze verandering om eventuele problemen te voorkomen.

Houd er rekening mee dat sommige regels die oorspronkelijk op 1 juli 2023 zouden ingaan, zijn uitgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verplichting van werkgevers om te rapporteren over de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Ook het wetsvoorstel dat het advies van de bedrijfsarts leidend zou maken bij de beoordeling van het re-integratieverslag is voorlopig van de baan. Verder wachten we nog op het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt, dat na de zomer behandeld zal worden in de Eerste Kamer. Dit voorstel heeft betrekking op regels voor thuiswerkverzoeken.

Al met al zijn er belangrijke veranderingen op komst per 1 juli 2023 die van invloed zijn op werkgevers en werknemers. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze wijzigingen en neem de nodige maatregelen om eraan te voldoen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem contact met ons op!

 

Wil je nog meer van ons horen? Luister dan hier onze podcast!

Meer weten?

Wij sporen (😉) je aan om gewoon even contact met ons op te nemen.

Ontvang de laatste HR-ontwikkelingen

Geen titel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Graag een vrijblijvend gesprek of een afspraak maken?

Wij sporen (😉) je aan om ons dan gewoon even te bellen of te mailen. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

No worries, wij weten vanuit welke pagina jij je vraag stelt, dus deze komt altijd goed terecht.

Of gewoon benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.