Plan een afspraak

Yes! Stagelopen! Wat komt hierbij kijken?

Barrie Spoorenberg Baanbegeleider en eigenaar Spoor 3 HRM

Het is feit dat veel jongeren stage lopen om praktijkervaring op te doen. Voor werkgevers is dit een handig hulpmiddel om te bekijken of iemand bij een bedrijf past en over de juiste vaardigheden beschikt.

De stageovereenkomst

De bedoeling van een stageovereenkomst is het de student in staat stellen om een stage te lopen ter voltooiing van de opleiding door de verworven literaire kennis, gedurende een bepaalde tijd, aan de praktijk te laten toetsen.

Stageovereenkomst = arbeidsovereenkomst?

Een stageovereenkomst lijkt in veel aspecten op een arbeidsovereenkomst, maar betrokken partijen beogen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.[1]

Een arbeidsovereenkomst dient namelijk aan een aantal aspecten te voldoen: arbeid, loon en gezagsverhouding.

Gezagsverhouding

Een stagiair zal in het algemeen zich aan de gegeven instructies dienen te houden; dus er kan wel gesproken worden van een gezagsverhouding.[2]

Loon

Er wordt normaal gesproken een onkostenvergoeding betaald aan een stagiair en het verkrijgen van opleiding wordt gezien als loon in natura. Dus dit element is niet aanwezig.

Arbeid in de zin van artikel 7:610 BW

De arbeid is veelal niet of nauwelijks van productieve aard, is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiair en daarnaast niet gericht op economisch voordeel voor de werkgever.[3] Naast het element loon is het element arbeid niet aanwezig bij een stageovereenkomst. [4]

 Jurisprudentie

Uit de rechtspraak blijkt dat, ondanks het feit dat er bij een stageovereenkomst geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, de werkgever er verstandig aan doet om met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften stagiaires niet anders te behandelen dan ‘normale’ werknemers.[5]

Fictieve dienstbetrekking

Waar tenslotte nog even op gelet dient te worden is het volgende: ook al kan er arbeidsrechtelijk niet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dit wil niet zeggen dat de fiscus er hetzelfde naar kijkt.[6]

Volgende week gaan we in op de werkloosheid

[1] De stageovereenkomst is geen juridisch begrip en heeft geen wettelijke grondslag.

[2] Een gezagsverhouding houdt namelijk in dat de werknemer verplicht is bij zijn werkzaamheden de opdrachten en/of aanwijzingen van de werkgever op te volgen.

[3] Daarnaast is een stagiair niet op dezelfde wijze inzetbaar als de overige werknemers.

[4] Let op! Indien wel aan de elementen van een arbeidsovereenkomst wordt voldaan (arbeid, loon en gezagsverhouding) kan dit tot gevolg hebben dat er arbeidsrechtelijk gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit kan betekenen dat een werkgever rekening dient te houden met wet- en regelgeving rondom de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en het minimumloon. Stel een stageovereenkomst aldus nauwkeurig op! Zie ook Kantonrechter Almere, 15-02-2018. Uiteenzetting van dit arrest: het is verstandig bij aanvang van een stageovereenkomst een aantal leerdoelen op papier te zetten; zodat kan worden aangetoond dat er sprake is van het uitbreiden van ervaring en kennis van een stagiair. Zorg er daarnaast ook voor dat er voldoende begeleiding is; als een stagiair teveel zelfstandig aan de slag wordt gezet en meedraait in het normale werkschema kan een rechter oordelen dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst.

[5] Een werkgever kan anders het risico lopen door de stagiair aansprakelijk te worden gesteld voor geleden schade tijdens de duur van de stage.

[6] Fiscaalrechtelijk kan het dus zo zijn dat een werkgever wel loonheffing dient in te houden; vraag dit dus even na bij uw accountant/boekhouder.

Meer weten?

Wij sporen (😉) je aan om gewoon even contact met ons op te nemen.

Ontvang de laatste HR-ontwikkelingen

Geen titel
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Graag een vrijblijvend gesprek of een afspraak maken?

Wij sporen (😉) je aan om ons dan gewoon even te bellen of te mailen. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

No worries, wij weten vanuit welke pagina jij je vraag stelt, dus deze komt altijd goed terecht.

Of gewoon benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.