Thuis werken is nu bijna een must. Wat zijn de spelregels?

Veel werknemers zijn genoodzaakt thuis te werken vanwege het coronavirus. Niet voor iedere werkgever is dit gebruikelijk en dus moet er veel georganiseerd worden. Bij het inrichten van een thuiswerkplek gelden niet alleen arbovraagstukken, maar ook fiscale. Je mag als werkgever bijvoorbeeld niet zomaar onbelast een stoel, bureau, mobiele telefoon, laptop of internetaansluiting vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Het is belangrijk om de financiële gevolgen op een rij te hebben. Wij delen ze graag met je!

Arbovoorzieningen onbelast

Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die passen bij het zogenaamde arbeidsomstandigheidsbeleid van je organisatie. Deze vallen dan onder de gerichte vrijstelling. Dat betekent dat je ze onbelast mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Er gelden wel enkele voorwaarden:

  • De arbovoorzieningen hangen samen met verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet
  • De werknemer gebruikt de voorzieningen
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor deze voorzieningen
Het noodzakelijkheidscriterium

Wanneer je werknemer voor een thuiswerkplek een laptop, telefoon of ander gereedschap nodig heeft, dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling daarvan gericht vrijgesteld als er voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit geldt voor alle vormen van middelen wanneer:

  • De voorziening naar het redelijke oordeel van jou als werkgever noodzakelijk is voor een fatsoenlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • Jij als werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
  • Je werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan jou als werkgever moet betalen wanneer hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking;
Ook internet thuis kan onbelast

Wanneer het internet bij je werknemer thuis aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium voldoet, dan is de vergoeding van de abonnementskosten ook gericht vrijgesteld. Bij een combinatiepakket van internet, telefonie en tv, mag alleen het deel van de factuur dat voor de internetaansluiting is bestemd, onbelast vergoed worden zonder de vrije ruimte op te gebruiken.

Heb je hier vragen over? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op! Ook wij helpen in deze tijden graag waar we kunnen.

(Bron: RendementOnline)