Stijging maximale transitievergoeding 2021

Iedere werkgever is sinds 2020 verplicht transitievergoeding te betalen wanneer zij afscheid nemen van een werknemer. Dit is ongeacht het moment waarop het ontslag plaatsvindt. Bij ontslag, beëindiging van het contract voor bepaalde tijd én binnen de proeftijd, is de werkgever deze vergoeding verschuldigd.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de aantal dienstjaren. Als het contract dus binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal deze vergoeding laag zijn. Ieder dienstjaar wordt voor de transitievergoeding, 1/3e maandsalaris opgebouwd.  Hoe langer een werknemer in dienst is, hoe hoger de transitievergoeding. De wet heeft de transitievergoeding gemaximeerd omdat bedragen hoog konden oplopen.

In 2020 was deze maximale transitievergoeding €83.000. Door de veranderingen in de markt wordt deze vergoeding jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de ontwikkeling van CAO lonen. In 2021 gaan de lonen met 1.4% stijgen waardoor ook de maximale transitievergoeding hierop wordt aangepast. Dit betekent dat de maximale transitievergoeding in 2021 €84.000 zal bedragen.