Spoor 2-traject: seinen op groen voor een andere bestemming

Re-integratietraject 2e Spoor

Soms wordt een medewerker door onvoorziene omstandigheden ziek of is er binnen het bedrijf geen passend werk voorhanden. De Wet Poortwachter bepaalt in dit geval dat je als werkgever een re-integratietraject 2e Spoor in gang moet zetten. In dit traject ga je buiten de eigen organisatie op zoek naar passend werk voor de betrokken medewerker.

Werkwijze 2e Spoortraject

Bij een 2e Spoortraject gaan onze experts in gesprek met alle betrokkenen. We snappen heel goed dat zo’n traject emoties losmaakt. Medewerkers zijn immers onzeker over hun toekomstperspectief.  Na deze gesprekken brengen we alle wensen en competenties van de medewerker in kaart. Deze inventarisatie geeft inhoud en richting aan het plan van aanpak en de bijbehorende planning. Als iedereen groen licht geeft aan de plannen, zetten we het sein op groen. Dankzij onze focus op Eindhoven en omgeving hebben we veel kennis van deze lokale arbeidsmarkt in huis. En dankzij de combinatie met arbeidsbemiddeling helpen we medewerkers vaak snel weer aan ander werk.

Wat kost een 2e Spoortraject?

Ieder mens is in de filosofie van Spoor 3 HRM uniek en heeft daarom recht op een persoonlijk Spoor 2-traject. Om die reden is het lastig om een vaste prijs voor zo’n traject te communiceren. Het is daarom niet mogelijk om vaste prijzen voor een Spoor 2 traject te hanteren. Interesse? Na een gratis intakegesprek maken we een op maat gesneden offerte. Op basis hiervan maak je de keuze voor een bepaald spoor.

Contact

Bezoekadres:
Marinus van Meelweg 17, 5657 EN Eindhoven

Telefoonnummer:
040-7114070

E-mail adres:
info@spoor3hrm.nl