Medewerkers flexibel in de tijden van corona!

Veel medewerkers maken zich zorgen over de gevolgen van de corona crisis op hun baan. Het gevoel van angst en onzekerheid krijgen steeds meer de overhand. Medewerkers proberen er steeds meer aan te doen om hun baan te kunnen behouden. Uit een onderzoek van ADP Nederland blijkt dat medewerker momenteel openstaan voor een (tijdelijke) loonoffer of een uitstel van loonbetaling, als hun baan hiermee gered kan worden.

Loondaling een mogelijke oplossing
Veel medewerkers begrijpen en zien de impact van de crisis op de organisatie en willen hier dan ook over mee denken. Medewerkers blijken flexibeler te zijn dan mogelijk verwacht wordt. Uit het onderzoek van ADP Nederland blijkt dat 40 % van de medewerkers bereid is om tijdelijk maximaal 10% van het loon in te leveren, 34 % vindt een loondaling tot 20% acceptabel en 18 % vindt dat 30% ook nog te overzien is. Verrassende maar veelbelovende cijfers voor werkgever.

Uitstel van maar liefst 2 maanden..?!
Ook is er bereidheid om de werkgever uitstel te geven voor de salarisbetalingen. Namelijk 13 procent van de ondervraagde vindt uitstel van maximaal 1 maand acceptabel tegenover 28 % die zelfs 2 tot 3 maanden acceptabel vindt. De verwachting is dat de bereidheid van  medewerkers hoger is omdat zij weten dat ze het geld alsnog zullen ontvangen.

Een interessante ontwikkeling voor de werkgevers die het moeilijk hebben in deze tijden. Het blijkt dus zeker de moeite waard te zijn om de mogelijkheden voor werknemers te bespreken.