Korte metten met het slapend dienstverband?

Waar rechters in het verleden toestonden dat een werkgever een werknemer na 2 jaar ziekte niet ontslaat; is daar nu een nuance op aangebracht.[1]

Een nieuwe uitspraak heeft namelijk bepaald dat werkgevers per 1 april 2020 met terugwerkende kracht een compensatie kunnen ontvangen bij ontslag om langdurige ziekte.[2]

Werkgevers ontvangen deze compensatie niet voor een slapend deel van het dienstverband.[3]

Wat is een slapend dienstverband nu eigenlijk?

Kort gezegd betekent dit dat een werkgever een werknemer in dienst houdt na 2 jaar ziekte, zodat hij (nog) geen transitievergoeding hoeft te betalen bovenop alle kosten voor de 2 jaar loondoorbetaling en re-integratie.

Een werknemer heeft na deze 2 jaar ziekte geen recht meer op loon en verricht vanwege zijn arbeidsongeschiktheid geen werk.

Zodra een werknemer bij de rechter verzocht om ontbinding van zijn/haar arbeidsovereenkomst inclusief een transitievergoeding; dan werd het verzoek niet toegekend.

Waarom? De wetgeving verbood het werkgevers niet om een dergelijke constructie toe te passen. Het was vrijwel onmogelijk om de vereiste ‘ernstige verwijtbaarheid’  van een werkgever aan te tonen.[4]

Zijn slapende dienstverbanden nu per 1 april 2020 verboden?

Nee; maar uit een toelichting op de nieuwe wetgeving vanaf 2020 blijkt dat het kabinet slapende dienstverbanden wil tegengaan.

Volgens rechtspraak kan het in stand houden van een slapend dienstverband namelijk in strijd zijn met goed werkgeverschap; maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.[5]

Conclusie: het blijft een grijs gebied.

[1] https://www.rendement.nl/nieuws/id22351-rechter-vindt-slapend-dienstverband-slecht-werkgeverschap.html?a=a&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=hr+prospect+week+14+2019

[2] https://www.rendement.nl/nieuws/id22231-compensatie-transitievergoeding-definitief-per-1-april-2020.html

[3] https://www.rendement.nl/nieuws/id21468-vragen-over-compensatie-van-transitievergoeding.html

[4] https://www.rendement.nl/nieuws/id18458-ook-hof-stemt-in-met-slapend-dienstverband.html

[5] Rechtbank Overijssel, 7483918 \ EJ VERZ 19-23