Wat staat er vandaag op het infobord?

19/06

Is mijn ontslag wel terecht?

Zoals vorige week aangegeven, deze week meer over de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Opzegverboden en uitzonderingen hierop Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen indien er sprake is van een opzegverbod[1], voorbeelden: Gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, welke ziekte nog geen 2 jaar heeft…
Lees meer
12/06

Kun je een arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen?

Een werkgever en werknemer kunnen beiden een arbeidsovereenkomst door middel van opzegging doen eindigen.[1] Duidelijk en ondubbelzinnig Wellicht is het goed om naar de definitie van een opzegging te kijken om erachter te komen wat hier nu onder wordt verstaan. Conform de rechtspraak wordt met een opzegging bedoeld: een eenzijdige wilsverklaring die is gericht op…
Lees meer
05/06

Wat voor impact heeft de verandering van de transitievergoeding voor jou?

Vorige week spraken we over de veranderingen in het arbeidsrecht per 1-1-2020. Graag lichten we vandaag een onderwerp verder uit; namelijk de transitievergoeding.[1] Een aantal veranderingen inzake deze vergoeding zijn: [2] Een werknemer hoeft niet meer minimaal 2 jaar in dienst te zijn om recht te hebben op een transitievergoeding bij ontslag.[3] Een werknemer bouwt…
Lees meer
29/05

Wat gaat er veranderen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020?

Het is wellicht wat vroeg al stil te staan bij wijzigingen in het arbeidsrecht, maar niet naleving kan ernstige gevolgen hebben. Vandaar dat we vandaag toch aandacht gaan besteden aan een aantal ingrijpende veranderingen. De transitievergoeding Vanaf 1 januari 2020 is het de regel dat een werkgever vanaf de eerste dag van dienstverband de transitievergoeding…
Lees meer