Herrie op kantoor?

Werk jij in een kantoortuin? Vind jij dat gezellig of juist dramatisch? Veel medewerkers (59 procent) ondervinden hinder van het omgevingsgeluid van een open kantoorruimte en/of kantoortuinen. Tegenwoordig werken medewerkers in een kantoortuin met gemiddeld 18 collega’s in één open ruimte. Veel medewerkers zijn hier niet blij mee. Medewerkers irriteren zich vooral aan het geklets van collega’s, de ringtone van telefoons en telefoongesprekken die worden gevoerd.

Medewerkers geven aan dat ze productiever zullen zijn als er minder geluidsoverlast is in de kantoorruimte. Tevens geeft 56 procent van de medewerkers aan dat ze zelfs minder fouten zullen maken.

Fysieke klachten

Naast dat de medewerker wordt afgeleid door de onrust in zijn of haar omgeving, kunnen er ook fysieke klachten ontstaan bij de medewerker. Medewerkers geven aan dat ze meerdere malen op één dag worden gestoord door verschillende geluiden in de omgeving. Hierdoor kunnen er allerlei klachten ontstaan bij de medewerker. De meest 5 voorkomende klachten zijn concentratieproblemen, frustratie, onrustig gevoel, hoofdpijn en vermoeidheid.

Kantoorgeluiden dempen

Werkgevers geven weinig aandacht aan een goede akoestiek op de werkvloer. Wanneer medewerkers geluidshinder aankaarten, wordt er in 45 procent van de gevallen geen actie ondernomen, terwijl dit wel nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de medewerkers. Wanneer de werkgever wel actie onderneemt, wordt de concentratie van de medewerkers verhoogd en vinden de medewerkers de werkplek fijner. Ruim 90 procent van de bedrijven hebben geen beleid om akoestiek te verbeteren op de werkvloer. Maar werkgevers kunnen bijvoorbeeld wel voldoende belruimtes inrichten of de stoffering aanpassen.